Home / Tag Archives: آزمایش بیش فعالی

Tag Archives: آزمایش بیش فعالی

آزمایش بیش فعالی کودکان؟

بیش فعالی-آزمایش بیش فعالی کودکان

شیطنت بیش از حد و سر به هوایی کودکان ،پزشکان این عارضه را بیش فعالی نام گذاری کردند این بیماری اغلب بصورت شیطنت های بدون فکر قبلی و عدم تمرکز و فراموشی های ناشی از شیطنت های کودکانه به دلیل کمبود توجه است. البته ناگفته نماند کودک بیش فعال از ...

Read More »