Home / Tag Archives: بیش فعال

Tag Archives: بیش فعال

آموزش دفاع از خود به کودک

کنترل خشم کودکان-چگونه خشم کودکان را کنترل کنیم

در این مقاله در سایت روان کودک مرجع آموزش رفتار و تربیت کودکان بیش فعالی سعی میشود به مسئلهآموزش دفاع از خود به کودک بپدردازیم.امید واریم این مقاله مورد اثر واقع شود وکمکی و سهمی در جهت آموزش تربیت کودکان بیش فعالی برداشته باشیم. از اینکه می بینم فرزندم نمی ...

Read More »

به اجبار به بچه ها غذا ندهید!

اجبار

در این مقاله در سایت روان کودک مرجع آموزش رفتار و تربیت کودکان بیش فعالی سعی میشود به مسئلهبه اجبار به بچه ها غذا ندهید! بپدردازیم.امید واریم این مقاله مورد اثر واقع شود وکمکی و سهمی در جهت آموزش تربیت کودکان بیش فعالی برداشته باشیم. غذا نخوردن و بدغذا بودن ...

Read More »

آموزش رفتار با کودکان قلدر

در این مقاله در سایت روان کودک مرجع آموزش رفتار و تربیت کودکان بیش فعالی سعی میشود به مسئله چرا کودکان از تعویض پوشک بدشان میاید؟ بپدردازیم.امید واریم این مقاله مورد اثر واقع شود وکمکی و سهمی در جهت آموزش تربیت کودکان بیش فعالی برداشته باشیم. یک کارشناس ارشد مشاوره ...

Read More »

جملات ممنوعه در تربیت کودکان

در این مقاله در سایت روان کودک مرجع آموزش رفتار و تربیت کودکان بیش فعالی سعی میشود به مسئله ۱۰ جمله ممنوعه برای برخورد با کودکان بپدردازیم.امیدواریم این مقاله مورد اثر واقع شود وکمکی و سهمی در جهت آموزش تربیت کودکان بیش فعالی برداشته باشیم. چیزهایی که از روش‌های مختلف ...

Read More »

شناخت کودک بازیگوش از بیش فعال؟؟؟

بیش فعالی-درمان بیشد فعالی

شناخت کودک بازیگوش از بیش فعال؟؟؟ حالات مختلفی جهت تفاوت بیش فعالی و بازیگوشی وجود دارد . بیش فعالی بیشتر به حرکات بدون فکر قبلی و خیال پردازی سرکلاس و شیطنت های حاصل کم توجه است اما بازیگوشی در کودکان شامل حرکات بیش از حد میباشد. که سعی میشود بیشتر ...

Read More »