Home / Tag Archives: تعویض پوشک

Tag Archives: تعویض پوشک

نسل پیشین و فعلی!مشکل بسیاری از والدین با فرزنداشنان

نسل پیشین و فعلی!مشکل بسیاری از والدین با فرزنداشنان

نسل پیشین و فعلی!مشکل بسیاری از والدین با فرزنداشنان تو از نسل قبلی، حرف منو نمی فهمی!اختلاف بین والدین و فرزندان یا همان فاصله بین نسلها موضوعی مهم و مورد توجه روان شناسان است… زیرا از گذشته تاکنون همواره این دو نسل با یکدیگر در تضاد و تعارض بودند و ...

Read More »

چرا کودکان از تعویض پوشک بدشان میاید؟

شعرخوانی،کودک،بیش فعالی

در این مقاله در سایت روان کودک مرجع آموزش رفتار و تربیت کودکان بیش فعالی سعی میشود به مسئله چرا کودکان از تعویض پوشک بدشان میاید؟ بپدردازیم.امید واریم این مقاله مورد اثر واقع شود وکمکی و سهمی در جهت آموزش تربیت کودکان بیش فعالی برداشته باشیم. پدری در حالی که ...

Read More »