Home / Tag Archives: خشم زیاد کودکان

Tag Archives: خشم زیاد کودکان

چگونه به کودکانمان بیاموزیم خشم خودرا کنترل کنند؟

کنترل خشم کودکان-چگونه خشم کودکان را کنترل کنیم

از اساسی ترین رفتار ها چه در کودکان چه در بزرگسالان کنترل خشم است . مورد های زیادی میبینیم که حتی بزرگسالی افراد نمیتوانند خشم خودرا کنترل کنند این مورد منشا از کودکی افراد دارد مانند بیش فعالی که اگر در کودکی درمان نشود فرد در بزرگسالی نیز با مشکلاتی ...

Read More »