Home / Tag Archives: شناخت کودک بیش فعال

Tag Archives: شناخت کودک بیش فعال

آیا برقراری ارتباط عاطفی در سنین نوجوانی درست است؟

آیا برقراری ارتباط عاطفی در سنین نوجوانی درست است؟

آیا برقراری ارتباط عاطفی در سنین نوجوانی درست است؟ «نوجوانی» یکی از بحرانی ترین دوره های زندگی انسان هاست. هویت یابی در این سنین شروع می شود و تا مدت ها ادامه دارد. از یک سو نوجوان تکلیف خودش را با خودش نمی داند و هر روز یک برنامه جدید ...

Read More »

نسل پیشین و فعلی!مشکل بسیاری از والدین با فرزنداشنان

نسل پیشین و فعلی!مشکل بسیاری از والدین با فرزنداشنان

نسل پیشین و فعلی!مشکل بسیاری از والدین با فرزنداشنان تو از نسل قبلی، حرف منو نمی فهمی!اختلاف بین والدین و فرزندان یا همان فاصله بین نسلها موضوعی مهم و مورد توجه روان شناسان است… زیرا از گذشته تاکنون همواره این دو نسل با یکدیگر در تضاد و تعارض بودند و ...

Read More »

آزمایش بیش فعالی کودکان؟

بیش فعالی-آزمایش بیش فعالی کودکان

شیطنت بیش از حد و سر به هوایی کودکان ،پزشکان این عارضه را بیش فعالی نام گذاری کردند این بیماری اغلب بصورت شیطنت های بدون فکر قبلی و عدم تمرکز و فراموشی های ناشی از شیطنت های کودکانه به دلیل کمبود توجه است. البته ناگفته نماند کودک بیش فعال از ...

Read More »