Home / Tag Archives: چگونه خشم خودرا کنترل کنیم

Tag Archives: چگونه خشم خودرا کنترل کنیم

آیا برقراری ارتباط عاطفی در سنین نوجوانی درست است؟

آیا برقراری ارتباط عاطفی در سنین نوجوانی درست است؟

آیا برقراری ارتباط عاطفی در سنین نوجوانی درست است؟ «نوجوانی» یکی از بحرانی ترین دوره های زندگی انسان هاست. هویت یابی در این سنین شروع می شود و تا مدت ها ادامه دارد. از یک سو نوجوان تکلیف خودش را با خودش نمی داند و هر روز یک برنامه جدید ...

Read More »

چگونه به کودکانمان بیاموزیم خشم خودرا کنترل کنند؟

کنترل خشم کودکان-چگونه خشم کودکان را کنترل کنیم

از اساسی ترین رفتار ها چه در کودکان چه در بزرگسالان کنترل خشم است . مورد های زیادی میبینیم که حتی بزرگسالی افراد نمیتوانند خشم خودرا کنترل کنند این مورد منشا از کودکی افراد دارد مانند بیش فعالی که اگر در کودکی درمان نشود فرد در بزرگسالی نیز با مشکلاتی ...

Read More »